Niềm tin hàng Việt số 37 (2015)

Chương trình Niềm tin hàng Việt số 37 (2015) được phát sóng trên kênh Truyền Hình Vĩnh Long 1 ngày 13.09.2015.

Hàng Việt sáng tạo hội nhập - 07

Chương trình Hàng Việt sáng tạo hội nhập (số 07) được phát sóng trên kênh HTV9 ngày 12/09/2015.

Hàng Việt sáng tạo hội nhập - 06

Chương trình Hàng Việt sáng tạo hội nhập (số 06) được phát sóng trên kênh HTV9 ngày 05/09/2015.

Hàng Việt sáng tạo hội nhập - 05

Chương trình Hàng Việt sáng tạo hội nhập (số 05) được phát sóng trên kênh HTV9 ngày 29/08/2015.

Hàng Việt sáng tạo hội nhập - 04

Chương trình Hàng Việt sáng tạo hội nhập (số 04) được phát sóng trên kênh HTV9 ngày 22/08/2015.

Niềm tin hàng Việt số 36 (2015)

Chương trình Niềm tin hàng Việt số 36 (2015) được phát sóng trên kênh Truyền Hình Vĩnh Long 1 ngày 06.09.2015.

Niềm tin hàng Việt số 35 (2015)

Chương trình Niềm tin hàng Việt số 35 (2015) được phát sóng trên kênh Truyền Hình Vĩnh Long 1 ngày 30.08.2015.

Niềm tin hàng Việt số 34 (2015)

Chương trình Niềm tin hàng Việt số 34 (2015) được phát sóng trên kênh Truyền Hình Vĩnh Long 1 ngày 23.08.2015.

Hàng Việt sáng tạo hội nhập - 03

Chương trình Hàng Việt sáng tạo hội nhập (số 03) được phát sóng trên kênh HTV9 ngày 15/08/2015.

Hàng Việt sáng tạo hội nhập - 02

Chương trình Hàng Việt sáng tạo hội nhập (số 02) được phát sóng trên kênh HTV9 ngày 08/08/2015.

Hàng Việt sáng tạo hội nhập - 01

Chương trình Hàng Việt sáng tạo hội nhập (số 01) được phát sóng trên kênh HTV9 ngày 01/08/2015.

Các tin khác
Xem theo ngày :
 
Quảng cáo 2nd
Quy trình mang trái dừa ...
 
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN BSA
 
Flash MP3 Player
12 CA KHÚC
Hát về hàng Việt

  QUẢNG CÁO 
Designed & Implementation by VietPho Co., Ltd.