BSA News

Trung Nguyên Legend ra mắt cà phê viên nén

Việc giới thiệu hệ sản phẩm Trung Nguyên Legend Capsule một lần nữa cho thấy nỗ lực góp phần nâng cao giá trị hạt cà phê Việt Nam trên trường …

16:12 | 07-12-2018

Doanh nghiệp HVNCLC