BSA News

Hai thứ nước mắm đầu Công nguyên

Trong số những hoạt động giao thương Đông Tây ngày càng nhiều lên, một thực phẩm có ý nghĩa ra đời và trở nên nổi bật ở cả đế quốc …

10:33 | 08-02-2019

Nước mắm không sợ hột cơm

Cũng như nhiều loại nước mắm tử tế khác, nước mắm Lagi Fish Sauce không ‘sợ’ hột cơm. Câu chuyện về sản phẩm nước mắm truyền thống này là một …

09:48 | 02-02-2019

Bảo tàng mắm Mekong: được lắm chứ?

Không có lưu vực sông nào trên thế giới có các kiểu mắm đa dạng hơn lưu vực sông Mekong. Ngoài kiểu mắm làm bằng nhiều loại cá tạp, cá …

08:20 | 01-02-2019

Doanh nghiệp HVNCLC