Làm sao để KHÔNG MẤT PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG? | Đường phố & Thị trường | BSA Channel

BSA Channel | 14:43 08/03/2018

Ngày 01/03/2018 Vietcombank đưa ra thông tin tăng một số dịch vụ ngân hàng. Với thông tin này đã có nhiều phản ứng trái chiều đến từ khách hàng của Vietcombank và cộng đồng mạng.

Lắng nghe người tiêu dùng phản ứng và bình luận như thế nào cùng các phương án: làm sao để không bị mất phí ngân hàng.

NÊN ĐỌC

Đăng ký email để nhận các thông tin mới nhất