Hành trình chín năm Hàng Việt về nông thôn

Hội DN HVNCLC | 14:25 06/02/2018

Ra đời từ sáng kiến của Hội DN.HVNCLC trước nhu cầu rất lớn của NTD nông thôn chưa được đáp ứng và DN cũng thiết tha mở rộng địa bàn bán hàng. Ngay từ đầu, chương trình đã xác định mấy mục tiêu:

 

A. Mục tiêu xây dựng chương trình.

 

-  Đưa hàng chính hãng Việt Nam (là hàng hoá đảm bảo chất lượng được sản xuất tại VN của các DN.HVNCLC hay của các DN vừa và nhỏ và DN địa phương) về nông thôn do chính các nhà sản xuất đưa về bán. Quảng bá, tạo quan tâm cho hàng Việt.

 

 

-  Hỗ trợ các nhà sản xuất hàng Việt hiểu rõ nhu cầu NTD nông thôn và chỗ đứng của hàng hóa mình. -  Hỗ trợ người bán lẻ ở địa phương nâng cao khả năng kinh doanh. -  Kết nối nhà phân phối, nhà bán lẻ tại địa phương và DN sản xuất để hình thành một hệ thống phân phối chuyên nghiệp, bền vững cho hàng Việt tại thị trường nông thôn.