Làm tốt khâu thức ăn, thịt heo Việt Nam sẽ vươn tầm thế giới!

Bài, ảnh: Trần Quỳnh | 22:41 24/03/2018

Là một doanh nghiệp làm theo mô hình “từ trang trại tới bàn ăn”, ông Nguyễn Đình Ngọc, Phó TGĐ công ty Tino đặt câu hỏi: Thịt heo Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp đang rất cần đầu ra. Mà tiêu chuẩn GMP+ đánh giá từ nguyên liệu đầu vào. Trong đó chăn nuôi Việt Nam có tiêu chuẩn VietGap, vậy GMP+ phối hợp với VietGap và đơn vị nào để sản phẩm Việt Nam ra được thị trường nước ngoài.