Huấn luyên – khởi nghiệp

Học khởi nghiệp từ mô hình thực tế

Việc tham quan mô hình thực tế giúp người mới khởi nghiệp học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong cách trồng trọt, chăm sóc, bảo quản, cách tiếp cận thị …

13:30 | 19-12-2018

Doanh nghiệp HVNCLC