Ảnh minh họa: Internet

Doanh thu giảm một phần do Thông tư200

Doanhthu 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG – HOSE)giảm14% so với cùng kỳ năm ngoái một phần do DHG phải khấu trừ một số chi phí bánhàng và khuyến mãi trực tiếp vào doanh thu theo Thông tư 200. Nếu loại trừ tácđộng của Thông tư 200, doanh thu giảm 6%. DHG giải thích rằng trong 6 tháng đầunăm, công ty tập trung vào tái cơ cấu đội ngũ bán hàng để tăng hiệu suất và ưutiên bán các mặt hàng có thời gian thanh toán ngắn hơn.

Doanhthu cũng bị ảnh hưởng do cạnh tranh trên thị trường OTC gay gắt hơn, doanh thutrên thị trường ETC cũng đang giảm và kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài hơn thường lệ.Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế (LNST) 6 tháng đầu năm 2015 chỉ giảm 4%, chậm hơnso với doanh thu nhờ ưu đãi thuế dành cho nhà máy non-Betalactam mới.

Quá trình đăng ký sản phẩm đang điđúng lộ trình, thuế suất giảm

Tính từđầu năm đến nay, đã có 118 trong số 158 sản phẩm mà DHG đăng ký cho nhà máynon-Betalactam đã được cấp phép. Các sản phẩm sản xuất tại nhà máy mới được hưởngưu đãi thuế với mức thuế suất như sau: 0% từ 2015-2018, 5% từ 2019-2027, và 10%từ 2028-2029. Nhà máy mới đóng góp 20% LNST trong 6 tháng đầu năm 2015, giúpthuế suất thực tế trong giai đoạn này giảm còn 17% so với mức 20% cùng kỳ nămngoái. VCSC cho rằng đến cuối năm thuế suất sẽ giảm xuống 15%.

Các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi vàtái cơ cấu có thể sẽ cải thiện doanh thu 6 tháng cuối năm

DHG dựkiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng cáo và khuyến mãi trong 6 thángcuối năm và tập trung vào các hiệu thuốc nhỏ, bên cạnh các khách hàng chủ lựcđã có. Hơn nữa, kế hoạch tái cơ cấu đội ngũ bán hàng (đào tạo các trình dượcviên có chuyên môn sâu hơn vào từng nhóm sản phẩm) và tăng cường lực lượng quảnlý tốt hơn để đưa ra các hành động đúng thời điểm sẽ bắt đầu có hiệu quả. Cùngvới việc Quý 4 luôn là mùa cao điểm bán hàng của kênh OTC, VCSC cho rằng các hoạtđộng này sẽ hỗ trợ doanh thu trong 6 tháng cuối năm. Do vậy, doanh thu 6 thángcuối năm được dự báo sẽ tăng 48% so với 6 tháng đầu năm.

Khó có thể đạt được mục tiêu đề ra

VCSCcho rằng tuy kết quả lợi nhuận của DHG trong 6 tháng cuối năm sẽ tích cực hơnnhưng công ty khó có thể đạt được mục tiêu đề ra. Doanh thu 2015 được dự báocòn 3.622 tỷ đồng (đạt 90% mục tiêu ban lãnh đạo đề ra) với giả định ảnh hưởngcủa Thông tư 200, kết quả kinh doanh kém tích cực trong 6 tháng đầu năm, cũngnhư sự tự tin đạt được doanh số kế hoạch năm 2015 ban lãnh đạo có vẻ không chắcchắn, theo ghi nhận từ cuộc họp mặt với cổ đông lớn gần đây, và LNST dự báo đạt 554 tỷ đồng (+3,9% so với2014).

Mua lại212.250 cổ phiếu. Số cổ phiếu này tương đương 0,2% lượng cổ phiếu lưu hành và đạtmức tối thiểu trong kế hoạch mua lại từ 200.000 đến 500.000 cổ phiếu. Đợt mua lạiđã giúp giá cổ phiếu DHG tăng 8,8% trong vòng một tháng, tính từ ngày 25/06.

theo Bình An (NDH)