LBC

Làm sao duy trì doanh nghiệp gia đình?

“Điều hành một doanh nghiệp phức tạp hơn nhiều so với việc lái một chiếc máy bay. Chắc sẽ không ai đưa cho con mình chiếc máy bay và hy …

10:47 | 15-03-2017

Doanh nghiệp HVNCLC chuẩn hội nhập