LBC

Giải oan cho con gà mái già!

Muốn bán gà mái già mà cung cấp đầy đủ thông tin sử dụng thuốc thú y, mẫu kiểm chỉ tiêu vi sinh, dư lượng kháng sinh, hồ sơ bán …

16:03 | 19-07-2018

Doanh nghiệp HVNCLC