Tài liệu

Những chìa khóa mang lại sự phát triển cho Ấn Độ | Bản tin LBC

Trong bối cảnh hội nhập của Việt Nam với khu vực và thế giới, nhiều thách thức và cơ hội mới  đang đặt ra với từng thành viên LBC, các đối tác của LBC và cả nền kinh tế.

10:00 AM 21/03/2018

Doanh nghiệp và tự do hóa thương mại|Bản tin LBC Tháng 09/2017

Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại” cung cấp các thông tin thời sự cập nhật và các thảo luận chuyên sâu về các sự kiện, câu chuyện hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa thương mại, đặc biệt là qua các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ở Việt Nam và trên thế giới.

04:49 PM 14/11/2017

Chinh phục thị trường Asean|Bản tin LBC Tháng 08/2017

Bản tin LBC tháng 8 sẽ tập trung vào phân tích đánh giá các cơ hội tại thị trường ASEAN, cũng như vai trò và đóng góp của ASEAN cho nền kinh tế toàn cầu, và quá trình hội nhập khu vực của Việt Nam.

04:45 PM 14/11/2017

Phát triển tài nguyên bản địa kết hợp sức mạnh công nghệ|Mekong Connect 2017

Toàn bộ các tài liệu được diễn giả trình bày trong Hội thảo Mekong Connect 2017

09:53 AM 14/11/2017
Đăng ký email để nhận các thông tin mới nhất