Doanh nghiệp trong sân chơi hội nhập 2018| Bản tin LBC T12.2017

TÀI LIỆU MIỄN PHÍ
15:28 02/01/2018

Để hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới, các doanh nghiệp cần phải có chính sách phát triển dựa vào phát triển công nghệ và tri thức để tạo ra các dịch vụ và sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Tuy nhiên, nếu không có những chính sách hỗ trợ thực sự của Nhà nước, không có những quỹ đầu tư lớn trong nước cho khởi nghiệp thì doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ tiếp tục bị cuộc hội nhập đẩy lùi về phía sau.

Để lại email để download tài liệu

Đăng kí email

TIN BÀI LIÊN QUAN

Đăng ký email để nhận các thông tin mới nhất