Tiêu chuẩn và hội nhập

25 doanh nghiệp tham gia HVVNT miền Bắc

Bắt đầu từ ngày 19.09.2016 này, 25 doanh nghiệp sẽ cùng Trung tâm BSA bắt đầu hành trình ra Bắc để thực hiện chương trình hàng Việt về nông thôn …

09:36 | 14-09-2016

Hai phiên chợ HVVNT tại Tiền Giang

Hai phiên chợ hàng Việt về nông thôn (HVVNT) diễn ra vào cuối tháng 8.2016 về tỉnh Tiền Giang với sự có mặt của 29 doanh nghiệp cùng 37 gian …

09:05 | 17-08-2016

HVVNT sắp ra Bắc sau 6 năm

Sắp tới đây chương trình hàng Việt về nông thôn thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp – BSA sẽ có cuộc “Bắc tiến” với …

11:52 | 08-08-2016

Doanh nghiệp HVNCLC