900 phần quà “Vòng tay Việt” đã đến với người khó khăn vì dịch Covid – 19