Bộ ảnh màu quý giá về người Việt 100 năm trước

  (Vietnamtimes) – Trong những năm 1914-1917, nhiếp ảnh gia người Pháp Leon Busy đã thực hiện nhiều bức chân dung màu đặc sắc về người Việt. Ngày nay, các bức ảnh của ông được lưu giữ tại bảo tàng Albert Kahn của nước Pháp.

  Ảnh màu quý giá người Việt 100 năm trước - Ảnh 1

  Hai người Việt ngồi uống trà và hút thuốc lào trong một tiệm hút ở Hà Nội năm 1915. Ảnh: Léon Busy.

  Ảnh màu quý giá người Việt 100 năm trước - Ảnh 2

  Cựu Kinh lược sứ Hoàng Cao Khải chụp hình với vợ chồng con trai -Hoàng Trọng Phu, Tổng đốc Hà Đông. Ảnh: Léon Busy.

  Ảnh màu quý giá người Việt 100 năm trước - Ảnh 3

  Tổng đốc tỉnh Hà Đông Hoàng Trọng Phu và phu nhân, 1915. Ảnh: Léon Busy.

  Ảnh màu quý giá người Việt 100 năm trước - Ảnh 4

  Nghệ nhân ngồi vẽ tranh tại phố Hàng Trống, Hà Nội. Ảnh: Léon Busy.

  Ảnh màu quý giá người Việt 100 năm trước - Ảnh 5

  Các nghệ sĩ của một phường nhạc. Ảnh: Léon Busy.

  Ảnh màu quý giá người Việt 100 năm trước - Ảnh 6

  Quan tổng đốc một tỉnh gần Hà Nội. Ảnh: Léon Busy.

  Ảnh màu quý giá người Việt 100 năm trước - Ảnh 7

  Một vị quan địa phương trong triều phục thường, 1916. Ảnh: Léon Busy.

  Ảnh màu quý giá người Việt 100 năm trước - Ảnh 8

  Một vị kỳ mục gần Hà Nội, 1920. Ảnh: Léon Busy.

  Ảnh màu quý giá người Việt 100 năm trước - Ảnh 9

  Một quan huyện ở Bắc Kỳ, 1915. Ảnh: Léon Busy.

  Ảnh màu quý giá người Việt 100 năm trước - Ảnh 10

  Các diễn viên tuồng ở Sài Gòn năm 1915. Ảnh: Léon Busy.

  Ảnh màu quý giá người Việt 100 năm trước - Ảnh 11

  Các diễn viên tuồng ở Sài Gòn năm 1915. Ảnh: Léon Busy.

  Ảnh màu quý giá người Việt 100 năm trước - Ảnh 12

  Nhà nho ngồi đọc sách gần Hà Nội, 1915. Ảnh: Léon Busy.

  Ảnh màu quý giá người Việt 100 năm trước - Ảnh 13

  Người hành khất mù xin ăn ven đường. Ảnh: Léon Busy.

  Ảnh màu quý giá người Việt 100 năm trước - Ảnh 14

  Thanh niên đánh giậm. Ảnh: Léon Busy.

  Ảnh màu quý giá người Việt 100 năm trước - Ảnh 15

  Diễn viên tuồng ở Hà Nội năm 1916. Ảnh: Léon Busy.

  Theo Kiến Thức