BSA News

[Photo] Đồng khô lúa cháy ở miền Tây

Hạn đang hết sức căng thẳng ở một số tỉnh miền Tây. Nhiều cánh đồng lúa chết khô. Nhiều vườn rau màu chết khô. Những dòng kênh trơ đáy. Nước …

08:14 | 10-03-2020

Doanh nghiệp HVNCLC