1.Cơ sở bình chọndanh hiệu HVNCLC ?

Về điều tra:

– Điều tra tiêu dùng thường xuyên trong suốt năm (nhật ký tiêu dùng, ghi nhận hành vi tiêu dùng của hộ gia đình trong cả năm).

– Điều tra từ người tiêu dùng trực tiếp.

Tiêu chí xét kết quả:

– Tiêu chí cơ bản: doanh nghiệp đạt chỉ tiêu bình chọn 1% trên tổng số phiếu điều tra theo ngành.

– Thẩm định hồ sơ doanh nghiệp: kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2010 (theo mẫu của ban tổ chức).

– Tham khảo ý kiến của các cơ quan quản lý.

2.Để đạt danh hiệu doanh nghiệp có phải đóng chi phí xét duyệt hồ sơ? Doanh nghiệp có bắt buộc phải nộp hồ sơ khi tham gia chương trình không?

– Các doanh nghiệp không phải đóng góp bất cứ chi phí gì cho ban tổ chức trong việc điều tra, bình chọn danh hiệu HVNCLC.

– Việc nộp hồ sơ là một trong những tiêu chí bắt buộc trong việc công nhận chính thức các doanh nghiệp đạt danh hiệu HVNCLC, vì sau khi có kết quả do người tiêu dùng bình chọn, ban tổ chức sẽ tiến hành thẩm tra, tham khảo ý kiến các cơ quan chức năng trên cơ sở những thông tin do doanh nghiệp cung cấp.

Quý doanh nghiệp, bạn đọc có thắc mắc, xin liên hệ:

Ban Hàng Việt, báo Sài Gòn Tiếp Thị

25 Ngô Thời Nhiệm, P.6, Q.3, TP.HCM

ĐT: 9305473 (số nội bộ 141, gặp chị Nguyễn Thị Thanh Huyền)

Email: dieutra@sgtt.com.vn

Hội Doanh nghiệp HVNCLC

Số 72/5F Trần Quốc Toản, P.8, Q.3

ĐT: 0937102797 (gặp chị Đức Minh, chánh văn phòng hội)

Email: ducminh@bsa.org.vn.

Viết bởi BSA