Vì chính người tiêu dùng (NTD) sau quá trình chọn mua và sử dụng sẽ bình chọn sản phẩm. Báo Sài Gòn Tiếp Thị chỉ là đơn vị tổ chức để NTD đánh giá qua cuộc điều tra hàng năm. Cuộc điều tra được tiến hành tại các trung tâm tiêu dùng lớn trên cả nước, theo hình thức phỏng vấn trực tiếp người tiêu dùng. Chính vì điều đó logo HVNCLC bao giờ cũng có đi kèm dòng chữ “Do người tiêu dùng bình chọn”.


Từ năm 2010, danh hiệu HVNCLC đã trở thành nhãn hiệu chứng nhận, theo luật Sở hữu trí tuệ mới, từ đó logo HVNCLC là một dấu chỉ về chất lượng sản phẩm được công nhận của cơ quan quản lý nhãn hiệu nhà nước. Vì vậy việc điều tra bình chọn HVNCLC cũng được thực hiện theo quy trình đã được cơ quan chức năng thẩm định và phê chuẩn. Doanh nghiệp đạt danh hiệu phải có sản phẩm đạt tỷ lệ tối thiểu 1% trên số phiếu bình chọn. Cuộc điều tra phải được thực hiện đúng quy trình, với cỡ mẫu tối thiểu 2/10.000 tổng dân số như đã đăng ký với cục Sở hữu trí tuệ.


Các doanh nghiệp cần biết thêm thông tin xin liên hệ: ban hàng Việt, báo Sài Gòn Tiếp Thị. ĐT: 39305473 – 39305474 (số nội bộ: 141).


(theo Mai Chuyên – báo Sài Gòn Tiếp Thị)

Viết bởi BSA