Cuộc điều tra thực hiện đối với người tiêu dùng trực tiếp và tiến hành ở năm vùng của cả nước: miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy đây không phải là cuộc điều tra chỉ dành cho bạn đọc của báo Sài Gòn Tiếp Thị.

Viết bởi BSA