Việc chuẩn bị cho việc công bố danh sách chính thức doanh nghiệp đạt nhãn hiệu HVNCLC năm 2012 vào cuối tháng 2, đầu tháng 3-2012 đang vào những bước hoàn tất cuối cùng. Cuộc khảo sát đo lường “sức khỏe” nhãn hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng cao trên toàn quốc gần đây cũng đã có kết quả. Sau cuộc phân tích và phản biện của chuyên gia đối với cuộc khảo sát này trong tuần qua, nay chúng tôi đang hoàn thành báo cáo với nhiều thông tin hữu ích và sâu sắc cho việc củng cố và phát triển nhãn hiệu này trong giai đoạn mới, khi Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao nhận trách nhiệm đầu mối tổ chức triển khai chương trình này theo quyết định 4395-QĐ/UBND.

Hội doanh nghiệp Hàng Việt nam Chất lượng Cao dự định tổ chức cuộc họp báo công bố kết quả chính thức HVNCLC 2012, kết quả đo “sức khỏe” nhãn hiệu này sau 15 năm hoạt động và thông tin về một số dự án mới năm 2012 vào đầu tháng 3-2012.

Viết bởi BSA