Chương trình “bình chọn và chứng nhận danh hiệu cầu vàng hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn” hoàn toàn không có liên quan gì đến nhãn hiệu chứng nhận chất lượng hàng hoá do người tiêu dùng bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao”.

Nhãn hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn” của báo Sài Gòn Tiếp Thị và hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao được xác định bằng cuộc điều tra xã hội học đảm bảo khoa học và khách quan với số lượng mẫu 1/20.000 dân số Việt Nam. Người tiêu dùng bình chọn dựa trên trải nghiệm thực tế khi sử dụng sản phẩm hàng ngày. Sau có kết quả bình chọn của người tiêu dùng (phải đạt 1% tổng số phiếu của từng ngành), ban tổ chức yêu cầu doanh nghiệp gửi hồ sơ minh bạch mọi thông tin về doanh nghiệp, cùng lúc, gửi thư xin thông tin về tình hình có vi phạm hay không các điều kiện pháp lý liên quan kinh doanh từ các cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh, thành phố. Doanh nghiệp nào nộp đầy đủ hồ sơ và đạt yêu cầu theo thẩm định của các cơ quan chức năng là chính thức đạt nhãn hiệu.

Điểm khác biệt của chương trình này với các giải thưởng khác là doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn thì được công nhận đạt nhãn hiệu mà không cần đóng chi phí nào, và chúng tôi tổ chức hoạt động thường xuyên suốt năm sau khi công bố danh sách doanh nghiệp đạt nhãn hiệu để hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp. Điều này đã thể hiện xuyên suốt 15 năm qua như một chương trình xúc tiến tin cậy của doanh nghiệp.

SGTT

Viết bởi BSA