Chỉ có doanh nghiệp HVNCLC được ban tổ chức chương trình HVNCLC chấp thuận bằng hợp đồng sử dụng logo mới được quyền sử dụng logo – nhãn hiệu HVNCLC trên bao bì sản phẩm, trên các công cụ quảng bá, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các chương trình quảng bá và truyền thông của doanh nghiệp…

Như vậy các doanh nghiệp sử dụng logo HVNCLC đều phải ký hợp đồng và đóng phí sử dụng logo.

SGTT

Viết bởi BSA