– Doanh nghiệp đạt danh hiệu HVNCLC và được ban tổ chức chương trình cấp bằng chứng nhận.

– Doanh nghiệp cam kết giữ vững chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hình ảnh của doanh nghiệp và đảm bảo an toàn, quyền lợi của người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm.

– Đăng ký sử dụng logo – nhãn hiệu HVNCLC theo mẫu. Bản đăng ký này có giá trị pháp lý như bản thoả thuận về việc sử dụng logo – nhãn hiệu HVNCLC.

– Ký hợp đồng sử dụng logo – nhãn hiệu HVNCLC, đóng phí quản trị danh hiệu HVNCLC cho nhà tổ chức chương trình HVNCLC đúng thời gian quy định.

– Sử dụng logo – nhãn hiệu HVNCLC đúng với quy cách của chủ sở hữu logo – nhãn hiệu HVNCLC.

SGTT

Viết bởi BSA