Hỏi đáp về chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao

Người tiêu dùng phán quyết hàng ngày qua quyết định mua và kinh nghiệm sử dụng sản phẩm. Đây là cách tiếp cận khác của chất lượng nhìn từ thị trường dựa trên đánh giá của người tiêu dùng.

SGTT

Viết bởi BSA