Hỏi đáp về chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao

Theo quy trình của cuộc điều tra bình chọn HVNCLC, sau khi doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn (đã được công bố đợt 1) thì sẽ nộp hồ sơ cho Hội DN.HVNCLC để minh bạch thông tin và BTC cuộc điều tra cũng gửi văn bản đề nghị các cơ quan quản lý (của các tỉnh TP) về: môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thuế, quản lý thị trường, bảo hiểm xã hội…có ý kiến góp phần thẩm định việc tuân thủ pháp luật của DN tại địa phương. Thực tế, chúng tôi nhận được khá nhiều phản hồi tích cực với các văn bản cụ thể của các địa phương. Những phản ánh của địa phương là căn cứ yêu cầu doanh nghiệp giải trình hoặc nộp hồ sơ bổ sung và có một số DN (kể cả DN liên doanh) đã đáp ứng nghiêm túc. Những trường hợp hồ sơ không đúng hoặc không đầy đủ, không chứng minh được là không vi phạm các qui định mà các cơ quan quản lý nhà nước nêu sẽ không được công nhận là HVNCLC 2012.

Viết bởi BSA