BSA News

TUYỂN DỤNG QUAY PHIM

Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) là một tổ chức xúc tiến chuyên nghiệp, một pháp nhân ngoài công lập phi lợi nhuận do …

10:22 | 27-01-2020

Bánh tét nhưn sâm, tươi màu lá

Thoạt nhìn, bánh có màu lá tươi nguyên do gia đình gói thêm một lớp lá tươi sau khi nấu chín để nguội, vừa tạo thẩm mỹ, vừa bảo quản …

15:57 | 30-12-2019

Doanh nghiệp HVNCLC