Ứng viên HVNCLC 2020

Sản phẩm của Đồng Xanh được tin dùng

Các sản phẩm nổi bật trên thị trường như: Bidamin, Cyrux, Lufenron, Tridozole, Catfish… rất quen thuộc và được bà con nông dân tin dùng. Đến nay, công ty CP …

15:10 | 03-08-2019

Doanh nghiệp HVNCLC