Canada – Cửa ngõ cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Bắc Mỹ

Những khách tham quan đầu tiên đến khu triển lãm từ sáng sớm 15/11.