CEO DannyGreen Trần Phong Lan: Đam mê của tôi là hồi sinh những vùng đất hoang hóa