(Clip) Thảo luận Tận dụng đòn bẩy chính sách để tăng cường liên kết kinh tế thương mại giữa TP.HCM – ĐBSCL