(Clip) Thêm 15 dự án vào chung kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh 2023

77