Cuộc hội ngộ của những người “điên”: Tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc & NSUT Thành Lộc

68