DN chuẩn bị cho mùa kinh doanh cuối năm nhiều biến động