Dự án: Chế phẩm từ ốc bươu vàng Ôbu

Dự án giải quyết hai vấn đề: môi trường và kinh tế
Ốc bươu vàng là một loài sinh vật xâm lấn, gây hại cho cây trồng và môi trường. Ôbu sử dụng bả mồi dẫn dụ ốc từ phụ phẩm nông nghiệp để thu hút ốc bươu vàng tập chung về một chỗ để thu gom. Sau đó, ốc bươu vàng sẽ được thuỷ phân thành dịch dinh dưỡng bón cho cây trồng hoặc bổ sung vào thức ăn chăn nuôi.
Ôbu có hai mục tiêu chính:
  • Giảm thiểu số lượng ốc bươu vàng trong tự nhiên, góp phần bảo vệ môi trường.
  • Tạo ra một nguồn dinh dưỡng quý giá cho cây trồng và vật nuôi, góp phần phát triển kinh tế nông thôn.
Dự án ôbu được đánh giá là một sáng kiến ​​có tiềm năng phát triển. Dự án được triển khai thành công, sẽ góp phần mang lại lợi ích kinh tế và môi trường cho cộng đồng.
Một số điểm nổi bật của dự án ôbu:
  • Hợp tác với nông dân thu gom ốc bươu vàng;
  • Sử dụng bả mồi từ phụ phẩm nông nghiệp dẫn dụ ốc tập chung để thu gom, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
  • Sử dụng công nghệ cao để thuỷ phân ốc bươu vàng thành dịch dinh dưỡng chất lượng phục vụ trồng trọt và chăn nuôi, có tiềm năng phát triển.
Dự án Ôbu đang trong giai đoạn hoàn thiện sản phẩm và phát triển thị trường. Các thành viên dự án đang nỗ lực để hoàn thiện dự án, hướng tới triển khai thành công trong thời gian tới.
Sản phẩm của dự án được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 03: 2023/NDD
DỰ ÁN: CHẾ PHẨM TỪ ỐC BƯƠU VÀNG ÔBU
  • Chủ dự án: LƯƠNG VĂN TRƯỜNG, ĐÀO THỊ HỒNG QUYÊN, ĐỖ VĂN VỊNH
  • ĐT: 0963079856
  • Email: truonglv.dlu@gmail.com
  • ĐC: Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định