Dự án: Trang trại tuần hoàn trên mái nhà đô thị

Với 50-70% dân số sống ở đô thị thì những nơi này sẽ ngày càng CHẬT CHỘI, NGỘT NGẠT, THIẾU & YẾU.
Giải pháp «Trang trại tuần hoàn trên mái nhà đô thị – UBeeFarm» được thiết kế trên tư duy hệ thống nhằm mục đích giải quyết đồng thời rất nhiều các vấn đề đa chiều, đa liên kết của đô thị. Với giải pháp này, chúng tôi đã tạo ra một mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn, bao trùm, công bằng và bền vững. Chúng tôi đã tích hợp và ứng dụng rất nhiều công nghệ và khoa học hiện đại.
“UBeeFarm” không chỉ dừng lại ở một ý tưởng hay, chúng tôi đã triển khai và kiểm nghiệm các giải pháp của mình trên thực tế để đảm bảo tính khả thi, đảm bảo khả năng nhân rộng của mô hình.
Giải pháp là một mô hình kinh doanh xanh bền vững dựa trên việc kiến tạo và chia sẻ những giá trị chung. Lấy các mục tiêu phát triển bền vững làm kim chỉ nam cho việc phát triển kinh doanh, dự án đặc biệt còn tạo ra rất nhiều việc làm xanh, rất phù hợp với nhóm đối tượng yếu thế, thường bị bỏ lại phía sau trong quá trình đô thị hóa tốc độ cao như phụ nữ, người lớn tuổi.
Ước tính, với mức 10,000,000m2 mái nhà xanh sẽ tạo ra hơn 20,000 việc làm xanh; góp phần làm giảm hơn 1,000,000 tấn carbon/năm.
Những thành tựu mà UBeeFarm đã đạt được trong thời gian qua bao gồm:
  • Top 9 chương trình “Thúc đẩy tài chính khí hậu” do Chính Phủ Anh tổ chức
  • Top 10 chương trình “Impact Challenge at SEA”
Bên cạnh đó dự án cũng nhận được sự hỗ trợ của nhiều đối tác lớn như USAID, GIZ, ICED.
Hãy cùng chúng tôi phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn;vì mục tiêu 1 VN xanh hơn, sáng hơn và vững bền hơn.
DỰ ÁN: TRANG TRẠI TUẦN HOÀN TRÊN MÁI NHÀ
  • Chủ dự án: TRẦN ANH ĐÔNG, VÕ MINH ANH, LÊ THỊ NGUYỆT VIÊN
  • ĐT: 0346379100
  • Email: dong.trananh@cas-energy.com
  • ĐC: Lô C3, Đường số 2, KCN Hòa Cầm, TP. Đà Nẵng, Việt Nam