Hội DN HVNCLC tổ chức khoá huấn luyện làm quen với Tiktok