Hướng đến IIBF 2024: Mạnh tay đầu tư công nghệ digital