Huấn luyên – khởi nghiệp

Học trực quan: Dễ hiểu, dễ tiếp thu!

Bằng trực quan sinh động, tìm hiểu thực tế tại các kệ hàng tại siêu thị, những học viên tham gia lớp tập huấn lĩnh hội được những kinh nghiệm …

17:06 | 22-06-2019

Doanh nghiệp HVNCLC