Huấn luyên – khởi nghiệp

Học trực quan: Dễ hiểu, dễ tiếp thu!

Bằng trực quan sinh động, tìm hiểu thực tế tại các kệ hàng tại siêu thị, những học viên tham gia lớp tập huấn lĩnh hội được những kinh nghiệm …

17:06 | 22-06-2019

Mắt kính “Made in Củ Chi” ở sân bay Paris

Cầm trên tay chiếc điện thoại smarphone, ông Huỳnh Kim Tước, giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sihub) hướng về phía các bạn …

16:02 | 30-03-2019

Doanh nghiệp HVNCLC