Huấn luyên – khởi nghiệp

Làm nông nghiệp sạch cần phải kiên trì

Làm nông nghiệp vất vả, rất khó, rất khổ cực nhưng sự kiên trì và niềm đam mê sẽ giúp chúng ta thành công. Đặc biệt, xây dựng thương hiệu …

22:29 | 14-07-2018

Doanh nghiệp HVNCLC