Huấn luyên – khởi nghiệp

Muốn thành công phải kiên trì

Sau hai chuyến khảo sát vào tháng 8.2013, cộng với tìm hiểu kinh nghiệm từ những doanh nghiệp đã đứng chân được ở thị trường Myanmar và Indonesia, các doanh …

10:08 | 23-09-2013

Đà Lạt – 1 hành trình thú vị

Bắt đầu khi được chọn, em rất vui và cũng không kém phần hồi hộp. Không biết chuyến đi chơi này thế nào? Nhưng khi vừa tới Đồng Nai thì …

09:56 | 24-07-2013

Doanh nghiệp HVNCLC