(Clip) Kiến nghị giải pháp thúc đẩy chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL -TPHCM

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu bế mạc Mekong Connect 2023.