Trong các ngày 26 và 28 tháng 5 tới đây, công ty Le & Associates tổ chức chuỗi hội thảo trực tuyến “Tái cấu trúc tổ chức để nhảy vọt hậu Covid-19”, với sự tham gia của các chuyên gia nhằm mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch dẫn tới nhu cầu thay đổi cấu trúc tổ chức.

Chương trình kỳ vọng chia sẻ kiến thức, góc nhìn và thảo luận các giải pháp liên quan tới tái cấu trúc tổ chức và nguồn nhân lực để giúp doanh nghiệp đứng vững và phát triển sau Covid-19.

Hội thảo thứ nhất với các diễn giả

Trong quý 1/2020, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 3,82%, thấp nhất trong 11 năm trở lại đây dù vẫn ở mức tích cực so với thế giới. Trong bất kỳ kịch bản dự đoán tăng trưởng nào cho thời kỳ hậu Covid-19, sự phục hồi của một số ngành sẽ gặp nhiều khó khăn kéo dài cho tới dịch bệnh được khống chế hoàn toàn nhờ vắc xin. Với tình hình bất ổn khó lường này, doanh nghiệp một mặt phải chủ động nhanh chóng thiết lập lại kinh doanh, mặt khác phải chuẩn bị để ứng phó tốt hơn với những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra trong tương lai tới đây.

  1. Hội thảo 1: Sân chơi mới, cần cấu trúc tổ chức khác?

Thời gian: 14:00 – 15:30, thứ Ba 26/5/2020, theo hình thức Zoom meeting.

Hội thảo gồm các diễn giả với các đề tài sau:

Ông Richard D. McClellan, Cố vấn chiến lược cao cấp, RMAC Advisory, LLC sẽ chia sẻ về – Ảnh hưởng của đại dịch và chiến lược hành động đón đầu sau Covid-19. Với nhiều nội dung liên quan đến việc nhận định về ảnh hưởng toàn cầu của đại dịch; và ảnh hưởng và cơ hội từ đại dịch đối với Việt Nam 3. Cân nhắc và chiến lược dành cho các công ty Việt Nam, thời gian từ 14:00 – 14:30g.

Ông Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Nguồn nhân lực, Nhựa Duy Tân chia sẻ về “Tái thiết tổ chức cho phù hợp trạng thái “bình thường mới”. Vì sao cần tái cấu trúc tổ chức?; Những dấu hiệu nhận biết đến lúc hành động; Các phương pháp tiếp cận tái cấu trúc tổ chức, từ 14:30 – 15:00.

Điều phối viên là bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch HĐQT Công ty L & A

  1. Hội thảo 2: Tái cấu trúc tổ chức và nguồn nhân lực để phát triển hậu Covid-19
Các diễn giả ở hội thảo thứ hai

Hội thảo trên diễn ra từ 14:00 – 15:30, thứ Năm 28/5/2020, cũng theo hình thức Zoom meeting.

Hội thảo với các nội dung sau:

  • Qui hoạch lại tổ chức và nhân lực phù hợp kinh doanh hậu Covid-19: Các nội dung được chia sẻ gồm, các phương pháp tiếp cận tái cấu trúc tổ chức, kinh nghiệm rút ra từ thực tế tái cấu trúc tổ chức. Nội dung này do bà Đinh Kim Nhung, Trưởng bộ phận nguồn nhân lực, Tập đoàn Masan, thời gian từ 14:00 – 14:30.
  • Pháp lý và tuân thủ trong tái cấu trúc tổ chức và nhân lực: Nội dung này gồm các phần chia sẻ về, những trách nhiệm và ràng buộc pháp lý trong và sau Covid-19, những điều nên và không nên làm khi tái cấu trúc tổ chức. Phần này do bà Lạc Thị Tú Duy, Luật sư thành viên, Công ty Phước & Cộng sự, thời gian 14:30 – 15:00.

Điều phối viên là bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch HĐQT Công ty L & A

Xem chi tiết tại: https://bit.ly/2SHXJfd.

Đăng ký để nhận link tham dự tại: https://bit.ly/2SIiZBu.

 

Viết bởi Quỳnh Trần