Trong cuộc hội thảo mới đây về chủ đề: “Xây dựng thế hệ lãnh đạo kế cận: Bài học kinh nghiệm của các doanh nghiệp gia đình thành công trên thế giới”, ông Alain Goudsmet, nhà sáng lập & chủ tịch của Tập đoàn Mentally Fit Global cho rằng, cảm xúc là nhân tố quan trọng trong việc chuyển giao đội ngũ lãnh đạo kế cận trong doanh nghiệp gia đình ở Việt Nam.

Theo ông Alain Goudsmet, người sáng lập doanh nghiệp gia đình là những người có tư duy cam kết cao, hành động quyết liệt. Họ tâm huyết với những gì tạo ra, và lo lắng khi chuyển giao lại cho thế hệ kế cận.

“Liệu thế hệ sau có tiếp quản tốt không? có tạo ra thêm nhiều dịch vụ, sản phẩm tốt không? có giữ vững được những gì có sẵn không?. Đó là những câu hỏi luôn có trong đầu người sáng lập.

“Do vậy, yếu tố cảm xúc rất quan trọng. Nếu quản lý cảm xúc tốt sẽ chấp nhận để thế hệ kế cận tiếp quản doanh nghiệp, chấp nhận những cải tiến từ họ và chấp nhận cả những rủi ro do họ mang lại”, ông Alain Goudsmet nói.

“Tôi nghĩ thách thức đối với các thế hệ lãnh đạo kế cận chính là làm thế nào để thay đổi tư duy lãnh đạo. Các thế hệ thứ nhất – những người sáng lập – thường cống hiến hết cho doanh nghiệp, công việc kinh doanh. Trong khi thế hệ thứ hai, thứ ba – thế hệ millennium thường chú trọng đến cân bằng cuộc sống”, ông Alain Goudsmet cho biết.

Từ đây ông Alain Goudsmet  khuyên, thế hệ thứ nhất phải chấp nhận thực tế rằng thế hệ thứ hai, thứ ba coi công việc kinh doanh là một phần trong cuộc sống, và những người thuộc thế hệ kế cận này hướng đến việc trở thành Leader chứ không phải boss.

Ông Alain Goudsmet giải thích, Boss gắn liền với mệnh lệnh, còn Leader gắn liền với năng lượng. Leader sẽ truyền năng lượng cho tổ chức của mình, cho nhân viên của mình. Do đó, làm thế nào để trở thành một Leader tốt là thách thức chính đối với đội ngũ lãnh đạo kế cận trong các doanh nghiệp gia đình.

Chia sẻ thêm bên lề hội thảo, ông Alain Goudsmet  nhận xét, sự khác nhau giữa các doanh nghiệp gia đình ở Châu Á và Châu Âu như sau, các doanh nghiệp gia đình ở Châu Âu do thế hệ thứ ba và thứ tư lãnh đạo. Điều đó có nghĩa là quá trình lên kế hoạch, chuyển giao đã hoàn tất, và thế hệ thứ nhất, thứ hai chấp nhận thế hệ lãnh đạo kế cận là những người mang lại cải tiến cho doanh nghiệp, có nhiều sáng kiến, ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Người Châu Âu có tư duy mở hơn, nên dễ chấp nhận hơn. Trong khi đó, ở Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, thế hệ lãnh đạo mới dừng ở thế hệ thứ nhất và thứ hai. Những người sáng lập doanh nghiệp thường gắn liền với quá khứ, với những gì họ đã gây dựng nên. Do vậy, họ thường mang tư tưởng áp đặt lên các thế hệ kế cận.

“Theo tôi, các thế hệ lãnh đạo kế cận nên biết tôn trọng quá khứ, tập trung vào hiện tại và vạch rõ tương lai, nên tạo ra một bức tường quá khứ trong doanh nghiệp của mình thể hiện rõ những chặng đường doanh nghiệp đã trải qua, hiện tại đang phát triển ra sao, và tương lai sẽ như thế nào. Mọi thứ phải được thể hiện rõ rang để tất cả mọi người cùng nhìn thấy được”, ông Alain Goudsmet  nói.

Bài Trần Quỳnh, ảnh: Anh Tuấn

 

 

Viết bởi Quỳnh Trần