Các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm về quảntrị trong công ty gia đình

Ths Huỳnh Phước Nghĩa phác họa bức tranh tổng quan về quảntrị công ty gia đình tại Việt Nam và bài học từ thành công, thất bại của một sốtập đoàn, công ty trên thế giới. Theo ông xu hướng công ty gia đình trong 20năm tới sẽ rất phổ biến ở Việt Nam. Đặc tính độc đáo của công tygia đình thể hiện qua: Kiểm soát và sở hữu (cổ phần/quyền biểu quyết); Gia đình(1 hay nhiều thành viên, liên kết nhiều gia đình trong họ hàng); Chiến lược ảnhhưởng bởi thành viên gia đình (do điều hành và quản trị trực tiếp); Xây dựngvăn hóa doanh nghiệp lấy tinh thần từ gia đình;Có thể thuê nhà quản lý từ bênngài; Xử lý vấn đề kinh doanh theo 2 tầng (Công ty – Gia đình); Truyền từ thếhệ này sang thế hệ khác ( kế thừa khát vọng, hoài bảo và tôn tạo truyền thống).Tuy nhiên, sự hiện diện của thành viên gia đình, thế hệ kế thừa và những thamvọng của thế hệ trước, sự chồng chéo quan hệ quản trị đôi khi dẫn tới xung độtmục tiêu/chiến lược/giá trị với nhà quản lý/CEO thuê từ bên ngoài.

Đểphát triển vị thế doanh nghiệp gia đình Việt, Ths Huỳnh Phước Nghĩa đưa ra 7điểm chú ý: 1/Hoạch định đội ngũ kế thừa; 2/Ảnh hưởng bởi cái bóng của ngườisáng lập (Thoát khỏi cái bóng là kế thừa giá trị một cách sáng tạo); 3/Giảiquyết xung đột trong công ty gia đình; 4/Sử dụng nhà quản lý chuyên nghiệpngoài gia đình; 5/Vai trò của nữ giới trong việc kế thừa công ty gia đình;6/Giá trị của công ty; 7/Quản trị và kiến tạo sản nghiệp.

AnhHuỳnh Quang Vinh, Phó TGĐ công ty Antesco, một điển hình cho thế hệ kế thừa, kểlại: Có những việc tưởng chừng rất dễ nhưng lại không làm được là đề bạt thăngtiến cán bộ ngoài “truyền thống”, thuyên chuyển cán bộ thâm niên không còn pháthuy, đề xuất dự án phát triển, đầu tư mua sắm mới… Sự thống nhất và mâu thuẫntrong chiến lược, mục tiêu, chuyện kính trên – nhường dưới của công ty. Giảiquyết vấn đề này, theo anh Vinh, là cả quá trình, vận động thành viên trong giađình, thấm nhuần giá trị của công ty và có đam mê thì mới vượt qua được.

Khởinghiệp khi con trai đầu 9 tuổi, bà Nguyễn Thị Điền, TGĐ công ty May An Phướcchia sẻ trải nghiệm bản thân: Muốn có người kế thừa, phải có một quá trình,không được nóng vội. Nếu người được lựa chọn không có hoặc chưa đủ tố chất,phải nghĩ tới nhờ người ngoài, cho người đó dạy lại con mình. “Tôi truyền lửađam mê cho con bằng cách cho con xem, hiểu được công việc của mình. Bằng chínhtrải nghiệm thực tế và luôn nhấn mạnh dẫu sao con vẫn phải đi bằng chính đôichân của mình”, bà Nguyễn Thị Điền nói.

Tuần sau (ngày 23-24.7.2016), chươngtrình sẽ tiếp tục với nội dung: Chuyên đề quản trị sự thay đổi trong sức ép hộinhập và Seminar “Xu hướng tiêu thụ nông sản mới và sản phẩm giá trị gia tăng từnông sản trên thế giới – Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt”.

Bài, ảnh Ngọc Bích