Ảnh minh họa: Internet

Dự kiến,đến cuối năm 2015, Công ty sẽ phát triển mạng lưới đến 1600 trạm BTS để nângcao chất lượng mạng lưới và mở rộng vùng phủ. Mục têu của Nexttel là đạt 3 triệuthuê bao vào cuối năm 2015.

Hiện tạiViettel đã đầu tư tại 9 quốc gia với tổng dân số 175 triệu dân (gần gấp đôi dânsố Việt nam): tại châu Á có 3 nước là Lào, Campuchia và Đông Timor; tại châu Mỹcó 2 nước là Haiti và Peru; tại châu Phi có 4 nước là Mozambique, Cameroon,Tanzania và Burundi. 2 nước đang đầu tư là Cameroun và Burundi, dự kiến sẽ khaitrương trong năm 2015.

Tổngdoanh thu nước ngoài của Viettel tăng trưởng 25% và đạt 1,2 tỷ USD, tổng lợinhuận trước thuế đạt 156 triệu USD, tăng 32 %. Hết năm 2015, 80% trong tổng sốtrên 600 triệu USD đầu tư ra nước ngoài sẽ được thu hồi.

Cameroonlà thị trường chưa có 3G dù đã cung cấp WiMax và EDGE nhưng mật độ còn thấp vàhạn chế. Trong khi đó Viettel có tài nguyên về tần số (2G và 3G) hơn đối thủ bởilà nhà mạng đầu tiên được chính phủ Cameroon cấp phép khai thác dịch vụ 3G vàgiữ lợi thế độc quyền trong lĩnh vực này đến 6 tháng.

Nexttelđược biết đến là hãng viễn thông tiên phong về 3G. Nexttel đã phủ sóng đến 70%dân số Cameroon về 2G và đứng số 1 về vùng phủ 3G tại Cameroon.

(theo Doanh Nhân Sài Gòn)