Mời đăng ký khóa đào tạo về: Phòng chống gian lận – phòng vệ thực phẩm & kiểm soát mối nguy dị ứng

Kính gửi Qúy Doanh nghiệp,
Bên cạnh vấn đề về ATTP  thì những rủi ro liên quan đến các hành động có chủ đích gây tác động xấu lên thực phẩm với động cơ lợi ích kinh tế hay gây tổn hại sức khỏe của cộng động đã đặt vấn đề tính xác thực của thực phẩm lên hàng đầu. Phòng vệ và kiểm soát gian lận thực phẩm hiện tại được yêu cầu trong nhiều tiêu chuẩn.
Để nắm bắt rõ hơn về quy trình Phòng chống gian lận – Phòng vệ thực phẩm & kiểm soát mối nguy dị ứng, Chương trình HVNCLC-Chuẩn Hội Nhập tổ chức khóa đào tạo (tháng 08-2023) 01 ngày để cập nhật kiến thức và giúp DN hoạch định áp dụng trong quản lý chất lượng trong sản xuất.
  • Khóa đào tạo “Nhận thức cơ bản các yêu cầu nâng cao của HTQL ATTP theo GFSI (Kiểm soát gian lận, phòng vệ, và dị ứng thực phẩm”
  • Thời gian: 01 ngày 30/08/2023 (thứ 4)
  • Hình thức: Trực tuyến qua nền tảng Zoom

> Link đăng ký tham dự: Tại đây

HVNCLC – Chuẩn hội nhập