Nhiều dự án khởi nghiệp ở Ninh Bình tăng giá trị từ cây dược liệu

76