Ông Đinh Ngọc Thắng phụ trách hải quan TP.HCM

Tổng cục trưởng TCHQ Nguyễn Văn Cẩn thừa ủy quyền trao Quyết định cho Hoàng Việt Cường và Đinh Ngọc Thắng (phải).

Sáng 25/9/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã trao quyết định của Bộ Tài chính giao ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng, phụ trách Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, ông Đinh Ngọc Thắng được hưởng phụ cấp và thực hiện trách nhiệm, quyền hạn như Cục trưởng.

Cũng tại sự kiện trên, ông Hoàng Việt Cường – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nhận quyết định của Bộ Tài chính, thôi nhiệm vụ trực tiếp phụ trách Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

“Rút ông Hoàng Việt Cường là do nhiệm vụ, do nhu cầu công tác để đảm đương các nhiệm vụ của Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính”, lãnh đạo Tổng cục Hải quan giải thích.

Như vậy, sau khi bà Nguyễn Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Hải quan TP nghỉ hưu (6-2015) đến nay, ghế Cục trưởng Cục Hải quan TP vẫn còn trống.

V.H.Q