Ông lão chèo đò

    Lênh đênh trời rộng sông dài/Đò ngang một chiếc lần hồi sớm trưa/Chiều rồi nghỉ một chuyến đưa/Nằm nghe lá rụng như mưa trên đò…

    Vietnamtimes giới thiệu đến độc giả chùm ảnh “Ông lão chèo đò” của anh Bùi Hồng Phúc!

    Vietnamtimes