Phiên chợ Tết Xanh – Qùa Việt từ 3-6/2/2024: Sức hút của tài nguyê bản địa