(Clip) Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Bến Tre: Tư duy mới, tầm nhìn mới vượt qua cục bộ địa phương để đi xa hơn

https://www.youtube.com/watch?v=-m-ChxaigrI