(Recap) Tọa đàm: 10 năm kiến tạo những doanh nông trẻ & Triển khai cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh lần 9